+48 609 383 416 kmpodkarpacie@gmail.com
kursy wspinaczkowe grupowe


 Kurs wspinaczkowy na sztucznej ścianie

Program

Cel: Przygotowanie do bezpiecznego i samodzielnego wspinania na sztucznych obiektach wspinaczkowych. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych).

 

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią

Czas trwania:16 godzin, minimum 2 dni

Ilość szkolonych: max 6 osób na jednego instruktora

Prowadzący:Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej

Absolwent: Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnego z programem PZA uprawniające go do swobodnego i bezpiecznego wspinania na wszystkich sztucznychobiektach wspinaczkowych w Polsce.

 

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie technik linowych oraz samodzielne i swobodne wspinanie się na sztucznej ścianie.

 

Czego nauczysz się na kursie, czyli treści zajęć.
1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa.
2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

 • liny i repsznury;
 • uprzęże biodrowe;
 • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy);
 • ekspresy;
 • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri;
 • buty i akcesoria: magnezja, woreczek;

3. Zasady asekuracji:

 • zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny;
 • asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub płytki; opcjonalnie dodatkowo grigri);
 • właściwa postawa asekurującego;
 • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki, nauka odpadnięć, właściwa postawa asekurującego;
 • podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;
 • Komendy podczas wspinania.

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka, kluczka. Zwijanie liny.

5. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni;
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • poruszanie się w terenie przewieszonym.

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
Co dalej, czyli co możesz robić po kursie wspinaczki na sztucznej ścianie.


Kurs, kurs i po kursie... Znasz już podstawy bezpiecznej wspinaczki na sztucznej ścianie, potrafisz poprawnie obsługiwać podstawowy sprzęt, a pewnie nawet udało Ci się pokonać kilka dróg, które w pierwszy dzień wyglądały dla Ciebie zupełnie abstrakcyjnie. 
Jednakże po połknięciu "bakcyla wspinaczkowego" chciałoby się więcej i trudniej…
Jednakże sztuczna ściana, czyli popularny "panel", to tylko namiastka wspinania po naturalnej skale. Dlatego gdy tylko "stopnieją lody", czyli na przełomie marca i kwietnia, zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas kursach oraz wyjazdach wspinaczkowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Kurs wspinaczkowy na drogach ubezpieczonych


Program

Cel: Przygotowanie do samodzielnego wspinania w terenie skałkowym po drogach wyposażonych w stałą asekurację (obitych). Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne w skałach i na ścianie przeplatane teorią

Czas trwania: 3 dni w terenie, 1 lub 2 spotkania na ścianie (8 godzin)

Ilość szkolonych: max 4 osoby na jednego instruktora

Prowadzący:Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej

Absolwent: Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnego z programem PZA

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Czego nauczysz się na kursie, czyli treści zajęć.

Część teoretyczna (wykłady)

 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego,
 • Węzły i ich zastosowanie, zwijanie i przenoszenie liny (kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka, węzeł taśmowy, flagowy, węzły zaciskowe),
 • Asekuracja w terenie skalnym,
 • Niebezpieczeństwa wspinania, pierwsza pomoc,
 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe,
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia, formy uprawiania wspinaczki,
 • Zagadnienie ochrony przyrody, normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy.

Zajęcia praktyczne – na ścianie

Asekuracja

 • Zasady asekuracji w systemie „wędki”: założenie uprzęży, przywiązywanie liny, asekuracja „na wędkę” (obsługa minimum 3 przyrządów, właściwa postawa, komendy),
 • Zasady asekuracji podczas prowadzenia drogi: technika wpinek, czynności asekurującego, odpadnięcia, wyłapywanie lotów, sposoby zdejmowania ekspresów ze ściany,
 • Spotowanie – sposób asekuracji na trawersach i boulderach.

Techniki wspinania

 • Rodzaje chwytów i stopni, ustawianie stopy,
 • Technika frontalna (3 punkty podparcia, przenoszenie środka ciężkości),
 • Technika boczna (skręty, 2 punkty podparcia, wyważanie, balans ciałem).

Zajęcia praktyczne – w skałach

Asekuracja

 • Operacje na stanowisku: ustawianie się na stanowisku, asekurowanie partnera, operowanie sprzętem
 • Prowadzenie wyciągu: dobór i noszenie sprzętu, wpinanie liny w punkty przelotowe,
 • Specyfika wspinania po drogach obitych (przewiązywanie się przy łańcuchach, zdejmowanie ekspresów),
 • Wspinanie „na drugiego”, asekuracja z górnego stanowiska,
 • Budowa stanowiska do „wędki”
 • Komendy
 • Zasady bezpieczeństwa podczas boulderingu w skałach: podtrzymywanie (asekuracja) boulderującego.

Technika wspinania

 • Rodzaje chwytów i stopni oraz odpowiednie ich używanie,
 • Techniki wspinaczkowe – pozycja frontalna i boczna, trzy punkty podparcia, balansowanie środkiem ciężkości, trawersowanie,
 • Dobór odpowiednich technik wspinaczkowych w zależności od pokonywanych formacji skalnych (komin, rysa, zacięcie, okapik, płyta).

Techniki linowe, sytuacje awaryjne

 • Technika zjazdu – stanowisko, asekuracja, wykonanie zjazdu,
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu,
 • Blokowanie liny węzłem flagowym,
 • Opuszczanie na linie,
 • Zwijanie i noszenie liny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kurs wspinaczkowy na ubezpieczonych drogach wielowyciągowych


Program

Cel: Przygotowanie do samodzielnego wspinania w terenie skałkowym po drogach wielowyciągowych wyposażonych w stałą asekurację.

 

Forma zajęć: Zajęcia praktyczne w skałach przeplatane teorią

Czas trwania:2-3 dni.

Ilość szkolonych: max 4 osoby na jednego instruktora

Prowadzący:Instruktor sportu z uprawnieniami międzynarodowymi – wspinaczki sportowej

Absolwent: Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnego z programem PZA

 

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją wielowyciągowych dróg ubezpieczonych w skale o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

 

Czego nauczysz się na kursie, czyli treści zajęć.

Część teoretyczna (wykłady)

 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego używanego na ubezpieczonych drogach wielowyciągowych,
 • Węzły i ich zastosowanie, zwijanie i przenoszenie liny (kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka, węzeł taśmowy, flagowy, węzły zaciskowe),
 • Asekuracja w terenie skalnym,
 • Niebezpieczeństwa wspinania, pierwsza pomoc,
 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe,
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia, formy uprawiania wspinaczki,
 • Zagadnienie ochrony przyrody, normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy.

Część praktyczna – w skałach

Asekuracja

 • Zasady asekuracji podczas prowadzenia drogi: technika wpinek, czynności asekurującego, odpadnięcia, wyłapywanie lotów, sposoby zdejmowania ekspresów ze ściany,
 • Łączenie punktów przelotowych, budowa stanowisk asekuracyjnych,
 • Asekuracja na dolnym stanowisku; ustawianie się na stanowisku, asekurowanie partnera, operowanie sprzętem
 • Asekuracja na stanowisku górnym; ściąganie partnera, ustawianie się na stanowisku, operowanie sprzętem
 • Wspinaczka drogą wielowyciągową, zmiana na prowadzeniu, komendy;
 • Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dwużyłowej;

Technika wspinania

 • Rodzaje chwytów i stopni oraz odpowiednie ich używanie,
 • Techniki wspinaczkowe – pozycja frontalna i boczna, trzy punkty podparcia, balansowanie środkiem ciężkości, trawersowanie,
 • Dobór odpowiednich technik wspinaczkowych w zależności od pokonywanych formacji skalnych (komin, rysa, zacięcie, okapik, płyta).

Techniki linowe, sytuacje awaryjne

 • Technika zjazdu – stanowisko, asekuracja, wykonanie zjazdu, zjazd ze stanowiskiem pośrednim, zjazd z poszkodowanym,
 • Uwalnianie się z układu asekuracyjnego,
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu,
 • Blokowanie liny węzłem flagowym,
 • Opuszczanie na linie, podchodzenia na linie,
 • Sposoby wyciągania poszkodowanego na stanowisko.
 • Zwijanie i noszenie liny.poniedziałek, 26. sierpnia 2019

Valid XHTML & CSS