tel.: +48 609 383 416 | e-mail: kmpodkarpacie@gmail.com
Warunki uczestnictwa

1. Ukończony 16-sty rok życia.
Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią Twoi rodzice muszą wyrazić pisemną zgodą na Twoje uczestnictwo w zajęciach.


2. Niekaralność sądowa.
Tyczy się to wyroków które dana osoba odbyła bądź otrzymała w zawieszeniu. Nie tyczy sie to otrzymanych mandatów, pouczeń, bądź udziału w sprawach sądowych w charakterze świadka. Fakt niekaralności zostaje ustalony przez Instytut KravMaga Polska - Tomasz Adamczyk, nie ponosisz w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

3. Stan zdrowia
pozwalający na udział w rekreacyjnych zajęciach sportowych-potwierdzony zaświadczeniem lekarskim


Koniecznie pobierz pliki :


Konieczne dokumenty(spięte ze sobą) należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia szkolenia

środa, 24. stycznia 2018

Valid XHTML & CSS