Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

UDZIAŁ
  1. Ukończony 16-sty rok życia
    Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią Twoi rodzice muszą wyrazić pisemną zgodą na Twoje uczestnictwo w zajęciach.
  2. Niekaralność sądowa
    Tyczy się to wyroków które dana osoba odbyła bądź otrzymała w zawieszeniu. Nie tyczy sie to otrzymanych mandatów, pouczeń, bądź udziału w sprawach sądowych w charakterze świadka. Fakt niekaralności zostaje ustalony przez Podkarpacka Szkoła Krav Maga - Andrzej Płaza, nie ponosisz w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.
  3. Stan zdrowia
    pozwalający na udział w rekreacyjnych zajęciach sportowych

Regulamin zajęć (← kliknij, by zobaczyć)
Koniecznie pobierz pliki:

Konieczne dokumenty (spięte ze sobą) należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia szkolenia

DOŁĄCZ! ZOSTAW SWÓJ MAIL